Oferta

USŁUGI ARCHEOLOGICZNE realizowane przez firmę

Archeo-Badania Magda Woźniak to:

 

  • prowadzenie archeologicznych prac wykopaliskowych wyprzedzających działania inwestycyjne
  • nadzór archeologiczny w trakcie realizacji inwestycji
  • badania ratownicze
  • badania sondażowe i weryfikacyjne
  • badania powierzchniowe
  • uzyskiwanie decyzji konserwatorskich dopuszczających tereny zbadanych stanowisk pod zabudowę
  • opracowanie materiału archeologicznego, wyników badań oraz ich publikowanie
  • wstępna konserwacja zabytków uzyskanych w trakcie badań